Směrnice upravující podmínky nakládání s krví

SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PODMÍNKY NAKLÁDÁNÍ S KRVÍ

I. Všeobecné zásady

 1. Protože krev představuje biologický materiál, na správné použití testů které vyhodnocujeme, je nevyhnutné dodržovat tuto směrnici upravující podmínky nakládání s krví.
 2. Na vykonání našich testů postačuje odebrat malé množství krve, tzv. „pár kapek“(dále jako „krevní vzorek“).
 3. Je nevyhnutné aby odebraný krevní vzorek pocházel přímo od testované osoby a aby byla v souladu s touto směrnicí bezodkladně odeslaná na testování.
 4. Na manipulaci s krevním vzorkem a jeho odesláním do testovací laboratoře používejte výhradně zdravotnický materiál dodaný společností SEPEA, s.r.o., HEVIX spol s r.o.

II. Manipulace s krví

 1. Krev jako biologický materiál podléhá vlivem času a fyzikálních faktorů rychlým změnám. Pro jejich minimalizování proto, prosíme, dodržujte následovné lhůty na její odeslání v závislosti od předpokládané vnější teploty:

 

Vnější teplota

Den 1

Den 3

Den 7

Den 14

2-8 °C

OK

OK

OK

OK

do 23 °C

OK

OK

OK

do 37 °C

OK

do 45 °C

OK

 

 1. Prodávající nezodpovídá/neručí za správnost výsledků testování, pokud nebyl krevní vzorek ze strany Kupujícího nebo doručovatele správně skladován resp. nebyli dodrženy teplotní parametry uvedené v tabulce. Zároveň garantujeme odbornou kontrolu každého přijatého vzorku do laboratoře. Pokud vzorek vykazuje sníženou kvalitu nebo je jiným způsobem nestandartní, zákazníkovi po telefonické dohodě bezplatně zasíláme náhradní odběrnou sadu, případně pomůže s odběrem profesionál v našem odběrném místě.

III. Odesílání krve

 1. Odebraný krevní vzorek určený na testování se odesílá v přepravní nádobě (zkumavce) doručené v testovací sadě za dodržení doby uvedené v čl. II. bod. 1. 
 2. Přepravní zkumavku je potřebné starostlivě uzavřít přiloženým uzávěrem.
 3. Přepravní zkumavku je možné uložit přímo do plastového nebo papírového přepravného boxu, ve kterém byla testovací sada doručená kupujícímu. Prostor okolo přepravné zkumavky doporučujeme vyplnit tak, aby se zabránilo volnému pohybu zkumavky uvnitř plastového  nebo papírového transportního boxu (např. prostřednictvím formulářů, které se posílají spolu s krevním vzorkem, nebo jiným měkkým materiálem). 
 4. Na doručování krevního vzorku, prosím, používejte jako doručovatele Českou poštu (ne kurýrů). Doporučujeme posílat krevní vzorky první třídou.
 5. Zásilka obsahující přepravnou zkumavku s krevním vzorkem by měla být označena znakem UN3373:

            un3373-150x150.gif

a na vnějším obale musí být aspoň 6 mm vysokými písmeny uvedeno přepravné značení „Biological substance, category B“ (Biologická látka, kategoorie B). Vnější obálka s tímto označením je obsahem testovací sady a Kupující je povinný ji při zasílání krevního vzorku použít.

 1. Z doručování prostřednictvím Slovenské pošty jsou vyloučeny poštovní zásilky, kterých obsah nebo úprava může ohrozit život nebo zdraví lidí, poškodit životní prostředí. Za obsah zásilky a její zabalení odpovídá Kupující. Společnost SEPEA, s.r.o., HEVIX spol s r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za případné porušení povinností souvisících se zasíláním krevního vzorku.
 2. Ve smyslu zákona o poštovních službách odesílatel odpovídá za případnou vzniklou škodu zatajením vyloučené zásilky z doručování.
 3. Odesílatel taktéž odpovídá za dodržování ostatních právních předpisů týkajících se biologických materiálů.
 4. Tato směrnice je platná a účinná ode dne 1.1.2015