Otázky

Můžou mít účinky léků vliv na výsledky?

Imunosupresiva, které se všeobecně podávají po transplantaci orgánů oslabují imunitní systém, a teda i schopnost těla vytvářet protilátky. Vysoké dávky steroidů mají taktéž vliv na produkci protilátek. Pokud užíváte léky typu Prednison, Chloroquine nebo Azothioprin netestujte se v období užívání těchto léků. Běžné léky na alergii např. antihistaminika(Claritin, Zyrtec, Benadryl) neovlivňují výsledek testu, protože naše testy neměří úroveň histaminu, ale imunitní reakci. Antivirotika typu Valtrex též nemají vliv na výsledek testu. Test si nedělejte pokud užíváte antibiotika. Po jejich ukončení se doporučuje aspoň týden-dva s testováním počkat. Enzymové doplňky jako Daozin neovlivňují výsledek. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, obraťte se na svého praktického lékaře.

Testuje test FOOD DETECTIVE  59 potravin? Políček na podložce je jen 46.

V některých políčkách jsou na podložce naneseny extrakty v skupinách např. meloun vodní a žlutý jsou v jednom políčku. Paprika zelená, žlutá a červená jsou též testované spolu, stejně jako např.  pstruh a losos.

Je nutné naplnit mikropipetu krví až do plna?

Je potřebné ji naplnit po černou rysku, protože to je přesné množství krve potřebné na uskutečnění testu. V opačném případe je možné, že pozitivní výsledky mohou být slabší, z důvodu většího rozředění krevního vzorku.

Obávám se, že nebudu schopen naplnit mikropipetu krví. Co byste mi doporučili?

Ve zvláštních případech, kdy se nepodaří získat dostatek krve do mikropipety na poprvé, přičemž už byli použity obě přiložené lancety, je potřebné zažádat o náhradní lancety, příp. i mikropipety telefonicky. Před odebráním krevního vzorku si umyjte ruce horkou vodou, čím se prokrví a prsty promasírujte.

Krev se mi v roztoku A srazila. Bude vzorek s krevní sraženinou vhodná na testování?

Někdy se stane, že pokud odběr krve trvá příliš dlouho, vytvoří se krevní sraženina. Tím pádem máte málo krve na rozředění a použití v testu. Proto test nedokončujte, ale požádejte o náhradní lancety a mikropipetu telefonicky nebo emailem. Pošleme Vám je bezplatně, přičemž otevřený roztok A můžete zatím bez problémů uskladnit na několik dní v ledničce.

Měl bych odebírat krevní vzorek v určité konkrétní fázi dne?

Ne, krevní vzorky se mohou odebírat v průběhu celého dne.

Co mám dělat, pokud nejsem schopen píchnout si sám do prstu?

Někteří lidé zjistí, že pro ně není jednoduché odebrat krevní vzorek. V tom případě požádejte přítele, aby Vám s postupem pomohl.

Může se potravina, kterou jsem vyloučil na víc než 3 měsíce znovu objevit v testu jako pozitivní?

Je možné, že hladina protilátek bude výrazně snížena, pokud určitá potravina nebyla úplně vyřazena z jídelníčku, a proto bude velmi pravděpodobné, že test potravinové intolerance nezjistí přítomnost protilátek. Pokud se chcete otestovat, zda budete danou potravinu v současnosti tolerovat a dokážete se vypořádat s případnými symptomy, které se mohou objevit, zkuste předtím, než zopakujete test, zařadit na 5-7 dní do jídelníčku porci konkrétní potraviny. Ovšem, pokud víte, že daná potravina Vám působí nepříjemné symptomy, v žádném případě nezavádějte potravinu opět do Vašeho stravovacího plánu.

Jsou k dispozici nějaké výzkumné práce na podporu těchto testů?

Ano, mnohé uskutečněné studie prokázali účast IgG protilátek ve vývoji potravinové intolerance a chronických chorob, jako je ekzém, artritida, či syndrom dráždivého střeva.

Existují odborné studie, které podporují tyto testy?

Nezávislý audit uskutečněný v roce 1998 prověřoval redukci příznaků u více než 2000 osob, které podstoupili eliminační dietu založenou na IgG testu. Audit potvrdil, že u více než 70% pacientů se potvrdilo významné snížení symptomů, po eliminaci  potravin s vysokou úrovní IgG protilátek.

Co je IgG?

IgG znamená imunoglobulin G. Imunoglobuliny jsou protilátky, které se vytvářejí jako reakce imunitního systému na cizí látky, které se dostávají do našeho organizmu. Existuje několik různých druhů imunoglobulinů, nejznámější jsou IgA, IgE, IgG, IgM.

Co jsou protilátky a jaký je rozdíl mezi IgG a IgE protilátkami?

Protilátka je speciální protein vytvářený imunitním systémem člověka, když se do organizmu dostane nějaká cizí látka ( např. virus, bakterie nebo toxin). Tělo začne na ochranu proti těmto látkám produkovat speciální  bílé krvinky nazývané B-Lymfocyty. IgE protilátky se nacházejí především v pokožce, v nosní sliznici , horních dýchacích cestách a plicích a obvykle způsobují klasické alergie. IgG protilátky jsou typem protilátky, které se dokážou identifikovat našimi testy na potravinové intolerance. Mnohé studie prokazují, že potraviny s vysokou hladinou IgG, pokud se vyloučí ze stravy, mají příznivý vliv na snížení příznaků potravinové intolerance.

Proč způsobují potraviny reakci IgG?

Ve všeobecnosti platí, že potraviny se trávením rozkládají na části, například aminokyseliny, glyceridy, apod. Tyto neškodně přejdou střevem do krevního řečiště. Přesto jsou občas jejich malé části nebo částečně strávené resp. nestrávené potraviny schopné přejít střevní stěnou do krevního řečiště, kde je imunitní systém identifikuje jako ‘cizí’. Imunitní systém zareaguje tak, že začne tvořit protilátky (IgG). U některých pacientů zánět nebo podráždění sliznice umožní strávenému jídlu přejít do krevního oběhu. Tento stav se nazývá ‘syndrom děravého střeva’. Tito pacienti mají zpravidla vysoké hladiny protilátek vůči mnohým potravinám.

Proč některé jídla ze stejné potravinové kategorie (např. sója, fazole, cizrna) se ukážou jako pozitivní, navzdory tomu, že dlouhodobě nejsou konzumovány, a jiné potraviny ze stejné kategorie (čočka nebo hrášek) jsou konzumovány bez projevených symptomů?

Členové stejné skupiny potravin mohou být antigenově podobné, tak že protilátky na jednoho člena budou reagovat i s jiným členem, mohou ale též vykazovat antigenní rozdíly v závislosti od toho, do jaké míry si jsou, nebo nejsou příbuzné. Takže, je možné, že potraviny způsobující silné reakce jsou v testu rozpoznatelné, i když je dlouhodobě nekonzumujeme; a proto je ani nekombinujte s jinými členy stejné kategorie. Taktéž některé antigeny v potravinách jsou méně schopné iniciovat imunitní odpověď jako ostatní, to znamená, že jsou méně imunogenické, výsledkem čeho je, že produkce protilátek vůči nim nezačne tak rychle.

Proč se netestuje cukr nebo alkohol?

Potravinová intolerance založená na IgG je zapříčiněná proteíny a odezvou protilátek na ně. Cukr a alkohol nejsou proteiny.

Může zůstat úroveň IgG vysoká, navzdory tomu, že konkrétní potravinu nekonzumujeme dlouhodobě? (např. roky?)

Hladiny protilátek mohou zůstat zjistitelné i několik let po expozici. Vzhledem k tomu, že některé potraviny jako např. pšenice, kukuřice a mléčné výrobky jsou široce používané jako přídavné látky v potravinářství nebo zpracovávané v kosmetice, IgG hladiny setrvávají u některých jednotlivců, i když mylně předpokládají, že tyto potraviny absolutně vyloučili ze stravy.

Bolo mi doporučeno vyloučit ze stravy potravinu ‘X’. Já jsem ji už celé roky nejedl, proč mi teda vyšel taký silný IgG index?

Příčinou může být: a) jedl jste potravinu ‘X’ v jiných jídlech, o čem jste nevěděl, nebo b) jste jedl jídla ze stejné potravinové skupiny a to vám způsobilo produkci protilátek; c) protilátky podpořené jinou potravinovou skupinou ‘reagují zkříženě’ s potravinou ‘X’.

Jak mám vědět, zda výsledky způsobila křížová reakce?

Může se to stát, je vhodné navštívit dietologa, který Vám blíže určí, které jídlo Vám reakce způsobuje…

Měl bych v tom případě ignorovat výsledky?

Ne. Poraďte se s Vašim dietologem, které jídlo patří do stejné potravinové skupiny jako potravina X a které by mohlo způsobovat produkci protilátek. Váš dietolog by mohl určit,  další potraviny, které je potřeba z této potravinové skupiny ze stravy vyloučit.

Je možné mít vysokou úroveň IgG a přitom nepociťovat žádné symptomy?

Ano, někteří lidé mají skutečně vysoké hladiny IgG na určité potraviny ale symptomy se u nich neprojevují. Je to díky jejich imunitnímu systému, který je vysoce efektivní v odklízení antigen-protilátkových komplexů ještě předtím než dostanou šanci usadit se v tkanivech a způsobit problém.

Existují nějaké důkazy o imuno-komplexech (antigen+protilátka) způsobujících symptomy?

Studie kojenců s intolerancí na mléko prokázala už několik hodin po konzumaci kravského mléka souběžné imunitní komplexy objevující se v séru.

Může i jen jedna pozitivní reakce indikovat „děravé střevo”?

Ne, protože reakce protilátek je přirozená při nedostatečné propustnosti střev, co je hlavním znakem děravého střeva.

Aby bylo možné začít konzumovat potraviny opět bez symptomů, musí být děravé střevo nejdřív v pořádku?

Ano.

Když dokážou projít všechny molekuly, proč k intoleranci vedou jen některé?

Jsou dva hlavní faktory, které řídí vývoj potravinové intolerance založené na tvorbě IgG protilátek: množství určité potraviny ve stravě a jeho schopnost podporovat tvorbu protilátek. Potraviny konzumované ve velkém množství se často spájejí s produkcí protilátek, imuno-komplexy a symptomy. Některé potraviny jsou víc ‘imunogenické’ než  jiné, to znamená, že jsou schopnější  vyvolávat produkci protilátek.

Co rozhoduje o tom, které látky se dostanou přes „poškozenou“ střevní stěnu?

Složení stravy a velikost potravinové částice. I minerální látky si vyžadují dopravu molekuly, a to je většinou problém lidí s touto poruchou. To může vést u těchto osob k výraznému úbytku minerálů.

Co je to syndrom děravého střeva?

Je to stav, kdy se tvoří mezi buňkami střevní stěny velké mezery, co způsobuje, že se do krve dostává část jen částečně stráveného jídla. Symptomy jsou různé: bolesti břicha, pálení žáhy, nespavost, otoky, úzkost, nesnášenlivost lepku, podvýživa, svalové křeče a bolesti, slabý výkon, potravinové alergie.

Proč vysoká úroveň IgG protilátek způsobuje symptomy?

Pokud potravina způsobí, že tělo začne vytvářet vysoké hladiny IgG protilátek, potom se tyto protilátky vážou s proteiny a vznikají ‘imuno-komplexy (shluky)’. Tyto jsou obvykle vylučované jinými buňkami v imunitním systému. Pokud  je imunitní systém přetížen, tyto nerozpustné molekuly se uloží v různých částech těla, jako je např. hlava, plíce, gastro-intestinální trakt, kůže a klouby, kde začínají příznaky jako např. bolesti hlavy, astma, syndrom podrážděnosti střev, ekzémy, vyrážky a artritida.

Jak zjistíme, že se v určitých oblastech ukládají shluky?

Studie střevní biopsie prokazují přítomnost imuno-komplexů u pacientů s kolitidou na kravské mléko. Další studie potvrzují usazení lidského IgG a mléčných bílkovin na vzorku plicního tkaniva odebraného kojencům s plicním hemosiderinem.